Zmiany w rejestracji spółek S24

Nie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również spółki osobowe, takie jak spółka komandytowa i jawna, mogą zostać zarejestrowane z wykorzystaniem wzorca umowy, czyli w tzw. trybie S24. Jakie zmiany dotyczące elektronicznej rejestracji spółek weszły ostatnio w życie? 
 
Aby ułatwić przedsiębiorcom zakładanie spółek, od 1 kwietnia 2016 roku zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, możliwe stało się dokonywanie zmian w umowie, podwyższenie kapitału, czy podejmowanie uchwał drogą elektroniczną. Z tego ułatwienia mogą skorzystać tylko Ci, którzy zarejestrowali spółkę z o.o., jawną lub komandytową w trybie S24. 
 
Z początkiem kwietnia 2016 roku zmieniły się również zasady wykorzystania profilu zaufanego ePUAP przy składaniu dokumentów i wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego. Dotychczas większa część z nich musiała być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Tylko przy założeniu spółki jawnej i komandytowej w trybie S24 oraz składając sprawozdania finansowe do KRS można było wykorzystywać potwierdzenie podpisu profilem zaufanym ePUAP. Od kwietnia 2016 roku każdy wniosek składany do KRS przez Internet może być opatrzony potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.