Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywane jest na okres od 1 do 24 miesięcy. Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy.  
 
Z jakich czynności zwolniony jest przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.? 
 
– prowadzenia ksiąg rachunkowych, 
– opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 
– składania deklaracji podatkowych, 
– sporządzanie sprawozdania finansowego (w przypadku kiedy spółka z o.o. zawiesiła działalność od początku do końca roku podatkowego). 
 
Co może spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? 
 
– zyskiwać przychody finansowe (również te przed zawieszeniem działalności), 
– realizować konieczne do zachowania lub zabezpieczenia przychodów czynności, 
– odbierać należności i obowiązkowo regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia, 
– upłynniać własne środki trwałe i wyposażenie, 
– obligatoryjnie brać udział w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych przed zawieszeniem działalności gospodarczej, 
– pełnić funkcje nakazane przepisami prawa.