Zawieszenie działalności i zatrudnianie pracowników

Zawieszenie działalności spółki to ważna decyzja, którą przedsiębiorca czasami musi podjąć.

Co w przypadku, jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników?

Zgodnie z przepisami, zawieszenie działalności spółki wpisanej do KRS może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Dotyczy to jednak takich podmiotów, które nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę.

W 2018 roku w życie weszły nowe przepisy dla przedsiębiorców, tzw. Konstytucja Biznesu. Wprowadza ona pewne ułatwienia, w tym dotyczące zawieszenia działalności. Przed uchwaleniem tych przepisów, spółka zatrudniająca pracownika (na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej) nie mogła zawiesić działalności – jedynym wyjściem była likwidacja firmy. Taka sytuacja była krzywdząca dla przedsiębiorców, których pracownicy przebywali np. na urlopie macierzyńskim, jednak Konstytucja Biznesu wprowadziła znaczne zmiany w tej kwestii.

W tej chwili zawieszenie działalności i zatrudnianie pracowników nie wykluczają się, nawet jeśli pracownik przebywa na urlopie i nie można rozwiązać z nim umowy. Dzięki przepisom,które obowiązują od tego roku, pracodawca ma prawo zawiesić działalność nawet wtedy, gdy któryś z jego pracowników przebywał na urlopie wychowawczym lub rodzicielskim. W sytuacji, gdy urlop ten zakończy się w czasie trwania zawieszenia działalności, pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia postojowego, aż do czasu wznowienia działalności firmy.