Założenie spółki przez obcokrajowca w Polsce

W odniesieniu do licznych zapytań odnośnie tego czy cudzoziemcy mają możliwość otworzenia biznesu w Polsce, odpowiadamy, że TAK. Dokumentem, który dokładnie opisuje owe zagadnienie jest Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

W praktyce najczęściej wybieraną formą prawną (nie tylko przez obcokrajowców) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym charakteryzuje się ten typ spółki.

Tak więc spółka ta może zostać założona zarówno przez jedną, jak i więcej osób, które posiadają miano wspólników i odpowiadają za zobowiązania w sposób ograniczony. Jest tak ze względu na to, że to spółka ponosi całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku podejmowanych działań.

Spółka z o.o. może zostać założona:
– w formie tradycyjnej (w formie aktu notarialnego przed notariuszem, konieczne jest skompletowanie dokumentacji oraz przedłożenie jej w Sądzie Rejestrowym),
– w formie zdalnej (umowę zawiera się za pomocą wzorca dostępnego w systemie informatycznym, a proces rejestracji odbywa się za pośrednictwem Internetu).

Głównym powodem wyboru przez obcokrajowców zdalnej rejestracji spółki jest brak obowiązku osobistej obecności na terenie Polski.