Zakazane kody PKD – spółka z o.o.

Zakładając działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak jak w przypadku rejestracji innych form działalności obowiązkowy jest wybór sekcji PKD. Sekcje te muszą pasować do profilu prowadzonej działalności.

W przypadku spółki z o.o. istnieje lista działalności, które nie mogą być prowadzone w tej formie prawnej.

Lista zakazanych kodów PKD:
PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie
PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
PKD 65.20.Z -Reasekuracja
PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne
PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
PKD 85 – Edukacja
PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!