Wznawianie działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy decydujący się na zawieszenie działalności gospodarczej często nie mają świadomości, że po upływie 2 lat od momentu zawieszenia firmy, jeśli nie zostanie ona wznowiona, nastąpi jej automatyczne wykreślenie z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o czym zostaną oni powiadomieni.

Wznawianie działalności nie jest ani trudną, ani czasochłonną procedurą. Wystarczy złożyć jeden wniosek CEIDG-1 oraz zaznaczyć w nim, że jest to prośba o o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Formularz możemy wypełnić aż na trzy sposoby:

– wypełnić i złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta,
– wysłać pocztą i potwierdzić tożsamość w Urzędzie Miasta,
– wypełnić online i podpisać w Urzędzie Miasta.

Wniosek powoduje automatyczne powiadomienie Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wznowieniu aktywnej działalności.