WADY I ZALETY SPÓŁKI Z O.O.

Z racji tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najbardziej popularnych spółek w Polsce, czyli najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców, warto przedstawić wady i zalety tej spółki. Jest to spółka handlowa podlegająca przepisom Kodeksu spółek handlowych. Może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Do założenia tej spółki potrzeba 5 000 zł. Spółka ta posiada osobowość prawną.

ZALETY:
1. ograniczona odpowiedzialność wspólników → wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, spółka odpowiada całym swoim majątkiem,
2. odpowiedzialność wspólników ogranicza się do wysokości ich udziałów,
3. wspólnicy mają możliwość wglądu do ksiąg i dokumentów spółki ,
4. spółka posiada osobowość prawną,
5. członkowie zarządu spółki nie muszą być jej wspólnikami,
6. prosty sposób założenia i prowadzenia,
7. proste zasady prowadzenia księgowości.

WADY:
1. podwójne opodatkowanie spółki,
2. wysoka odpowiedzialność zarządu za zobowiązania wobec wierzycieli i w związku zaległościami podatkowymi,
3. konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją na temat wyboru księgowości dla spółki.