Udziały w spółce z o.o. – rozwód wspólnika

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i czeka Cię rozwód, nasuwa się pytanie – co stanie z Twoimi udziałami?

W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, czy udziały zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa czy wcześniej. Po drugie, czy jako małżonkowie zawarliście umowę odnośnie rozdzielności majątkowej. Ostatnim ważnym aspektem jest to, czy udziały zostały nabyte za środki pieniężne pochodzące ze wspólnego majątku małżonków, czy osobistego majątku wspólnika.

W przypadku, gdy małżonek nabył udziały zanim zawarł związek małżeński wówczas są jego osobistą własnością. Podobnie jest, gdy nabył udziały ze swojego osobistego majątku. Gdy udziały zostały objęte w trakcie trwania małżeństwa bądź zostały zakupione za wspólne środki wówczas będą stanowić wspólny majątek

Wspólnikiem pozostanie jednak wyłącznie małżonek, który jest stroną czynności prawnej prowadzącej do nabycia danych udziałów. Prawa korporacyjne w spółce będą zatem wykonywane przez jednego małżonka, który zawiązał spółkę.