Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji

Strona główna *** Ogólnie zmiana umowy spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawie zmiany umowy spółki oraz wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS. Jeżeli umowa spółki nie przewiduje inaczej, to uchwała w tej sprawie powinna zostać podjęta większością 2/3 głosów. Od 1 marca 2019 roku nowelizacja przepisów wprowadziła art. 161 § […]

Więcej »