Organy w spółce z o.o. – Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązkowym, jednym z ważniejszych organów. Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym, które decyduje o najważniejszych sprawach spółki. Podczas zwykłej działalności spółki z o.o. Zgromadzenie wspólników zwoływane jest przez Zarząd spółki, odbywa się raz na rok na zakończenie roku obrotowego i nazywane jest Zwyczajnym Zgromadzeniem wspólników. Odbywa się po to, […]

Więcej »