Formy prawne przedsiębiorstw – spółka komandytowa

Oprócz wcześniej wspomnianej spółki z o.o. istnieją inne formy prawne spółek, których założenie może być korzystne dla przedsiębiorcy. Dziś omówiona zostanie spółka komandytowa.  Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w nieograniczony sposób komplementariusz, natomiast odpowiedzialność drugiego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona – ogranicza ją […]

Więcej »