Rodzaje prokury

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa nadawanego osobom fizycznym przez przedsiębiorców podlegającym wpisowi do rejestru w KRS. Może występować w kilku rodzajach o których będzie mowa w tym poście. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do czynności nie należy zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa oraz nieruchomości, gdyż do tego […]

Więcej »

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca w organizacji jest podmiotem o charakterze tymczasowym. O co chodzi? Na czym polega działanie takiej spółki? Istotą tej spółki jest to, że w niedługim czasie zostanie dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie spółka zostanie zarejestrowana. Pamiętajmy o tym, że spółka powstaje z momentem sporządzenia i podpisania umowy spółki przez wspólników. […]

Więcej »

Przekształcenie spółek

Przekształceniu w inną formę prawną mogą zostać poddane wszystkie spółki oraz  przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że można przekształcić: -> spółkę kapitałową w spółkę osobową lub inną kapitałową,  -> spółkę osobową w spółkę kapitałową lub inną osobową,  -> spółkę cywilną w spółkę kapitałową lub osobową,  -> jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.  Wyjątek stanowi tylko spółka, która […]

Więcej »