Formy prawne przedsiębiorstw – spółka jawna

Spółka jawna uznawana jest za najprostszą formę prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jawna to rodzaj spółki osobowej prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędącą inną spółką handlową. Spółkę mogą założyć osoby fizyczne i prawne, przy czym każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie ze wspólnikami i całą spółką. O uprawnieniach i […]

Więcej »