Formy prawne przedsiębiorstw – spółka cywilna

Spółka cywilna w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej, nie jest także zaliczana do spółek osobowych. Jest formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwu lub więcej osób w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.  Nie jest samodzielnym podmiotem prawa w odróżnieniu do wspólników spółki cywilnej. Każdy wspólnik musi wnieść wkład, tj. własność rzeczy lub innych praw, […]

Więcej »