Kto może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

spółka komandytowa

Komplementariusz jest jednym z typów wspólników, występujących w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tego wspólnika jest branie całkowitej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. W spółka komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszem może zostać nie tylko osoba fizyczna. Prawo dopuszcza obejmowanie tego stanowiska przez osoby fizyczne (mające co najmniej zdolność do czynności prawnych) […]

Więcej »

Składki ZUS w jednoosobowej spółce z o.o.

Rzetelne informacje o spółkach! **** Wiele osób decyduje się na prowadzenie firmy w formie jednoosobowej spółki z o.o. Tacy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS, ponieważ posiadają status jednoosobowego wspólnika spółki. W jaki sposób uniknąć składek ZUS? Jest możliwość zlikwidowania konieczności opłacania składek ZUS. Wymaga to wprowadzenia drugiego wspólnika do spółki. Istotne jest, aby […]

Więcej »

Struktury rynkowe – monopol

W Polsce wyróżnia się cztery rodzaje rynku: monopol, oligopol, konkurencje doskonałą oraz konkurencje monopolistyczną. Każdy z rodzai charakteryzuje się odmiennymi cechami, które są bardzo ważne dla początkującego przedsiębiorcy. Powinien on wiedzieć, w jakie środowisko wkracza. Zajmijmy się więc pierwszym z modeli rynkowych – monopolem. Jeśli chciałbyś otworzyć biznes na rynku monopolistycznym – masz bardzo nikłe […]

Więcej »

Spółka europejska

Unia Europejska dąży do tego, by ujednolicić przepisy w krajach członkowskich. Dążenia te są również prowadzone w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doskonałym tego przykładem jest spółka europejska. Spółka europejska jest jedną z paneuropejskich form prawnych przedsiębiorstw, regulowanych przez rozporządzenia i Dyrektywę europejską. Spółka taka może powstać tylko z kilku przyczyn: Transgranicznej fuzji spółek akcyjnych, mających siedzibę […]

Więcej »

Nisza rynkowa

Dana firma prowadzi swoją działalność na jakimś rynku, który jest precyzyjnie określony pod względem geograficznym, rozmiaru czy specyfiki. Na niektórych z tych rynków jest już dużo funkcjonujących firm, natomiast na niektórych brakuje przedsiębiorstw. Rynek na którym jest większe zapotrzebowanie, niż podaż usług i towarów określa się niszą rynkową. Czym dokładniej jest nisza rynkowa?  Otóż nisza rynkowa […]

Więcej »

Spółka z o.o. i komandytowo-akcyjna

Na początku kilka słów wstępu o spółkach komandytowo-akcyjnych. Spółki komandytowo-akcyjne są jedną z form spółek handlowych, jednak w Polsce mniej popularną. Spółki te charakteryzują się: występowaniem akcjonariuszy (wnoszą kapitał poprzez zakup akcji i nie odpowiadają w pełni za zobowiązania spółki) i komplementariuszy (prowadzą spółkę i odpowiadają za jej zobowiązania), wymaganiem wniesienia do nich kapitał w wysokości co najmniej […]

Więcej »