Czy wspólnicy w spółce z o.o. zawsze posiadają udziały o równej wartości?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, które mogą być zarówno równej, jak i różnej wartości. W przypadku, gdy umowa spółki stanowi, iż wspólnik może mieć więcej niż jeden udział wówczas wszystkie udziały powinny być równe i niepodzielne. Jeżeli udziały mają nierówną wartość wówczas każdy wspólnik może posiadać wyłącznie jeden udział. […]

Więcej »