Czy spółka cywilna może zawierać umowy?

Spółka cywilna działa według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Co jednak najważniejsze mimo, iż wspólnicy zawiązują ten podmiot w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie dysponuje on osobowością prawną. Mimo jej braku spółka cywilna dysponuje: -numerem NIP, -numerem REGON, -zdolnością do fakturowania. Brak osobowości prawnej sprawia, że nie można zawrzeć z nią umowy. Chcąc nawiązać z […]

Więcej »