Spółka cicha

Spółka cicha to forma działalności gospodarczej, która w przeszłości była uregulowana przepisami kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934, jednak wprowadzenie kodeksu cywilnego z roku 1964 regulacje te uchyliło. W związku z tym osoby, które tworzą spółki ciche powinny stosować się do tzw. przepisów ogólnych, których niestety nie da się odnieść do przypadków szczególnych, które mogą […]

Więcej »