Udziały w spółce z o.o. – rozwód wspólnika

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i czeka Cię rozwód, nasuwa się pytanie – co stanie z Twoimi udziałami? W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, czy udziały zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa czy wcześniej. Po drugie, czy jako małżonkowie zawarliście umowę odnośnie rozdzielności majątkowej. Ostatnim ważnym aspektem jest […]

Więcej »

Czy wspólnicy w spółce z o.o. zawsze posiadają udziały o równej wartości?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, które mogą być zarówno równej, jak i różnej wartości. W przypadku, gdy umowa spółki stanowi, iż wspólnik może mieć więcej niż jeden udział wówczas wszystkie udziały powinny być równe i niepodzielne. Jeżeli udziały mają nierówną wartość wówczas każdy wspólnik może posiadać wyłącznie jeden udział. […]

Więcej »

Nabycie i objęcie udziałów w spółce z o.o.

Terminy „nabycie udziałów” i „objęcie udziałów” pojawiają się podczas procedury zmiany udziałowca lub przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Niestety Kodeks spółek handlowych nie definiuje tych pojęć, co prowadzi do wielu nieporozumień, gdyż pojęcia te są stosowane wymiennie.   Objęcie udziału w spółce z o.o. związane jest z powstawaniem spółki, a dokładniej sytuacją kiedy wspólnicy wnoszą początkowy […]

Więcej »