Rodzaje prokury

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa nadawanego osobom fizycznym przez przedsiębiorców podlegającym wpisowi do rejestru w KRS. Może występować w kilku rodzajach o których będzie mowa w tym poście. Prokura upoważnia prokurenta do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Do czynności nie należy zbywanie i obciążanie przedsiębiorstwa oraz nieruchomości, gdyż do tego […]

Więcej »

Czy spółka cywilna może zawierać umowy?

Spółka cywilna działa według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Co jednak najważniejsze mimo, iż wspólnicy zawiązują ten podmiot w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie dysponuje on osobowością prawną. Mimo jej braku spółka cywilna dysponuje: -numerem NIP, -numerem REGON, -zdolnością do fakturowania. Brak osobowości prawnej sprawia, że nie można zawrzeć z nią umowy. Chcąc nawiązać z […]

Więcej »

Bezskuteczność egzekucji, a odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością między innymi ze względu na fakt, iż wszelkie należności z tytułu jej zadłużeń regulowane są z majątku spółki. Należy mieć na uwadze, że mienie wspólników w przypadku zadłużenia spółki nie pozostaje w pełni bezpieczne. Członkowie zarządu ponoszą bowiem odpowiedzialność za działania podejmowane w imieniu spółki, a przede […]

Więcej »

Jak złożyć rezygnację z funkcji Członka Zarządu?

Kwestia poprawnego złożenia deklaracji rezygnacji z funkcji w Zarządzie jest nader istotna . Niestety brak określonego stanowiska w tej sprawie znacznie utrudnił funkcjonowanie spółkom i członkom zarządu. Dotychczas wniosek ten składany był na ręce: -członka zarządu lub prokurenta, -rady nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia, -organu uprawnionego do powoływania członków zarządu. Wychodząc naprzeciw potrzebom […]

Więcej »

Dlaczego warto kupić spółkę?

Wiele osób pragnących otworzyć własny biznes decyduje się na zakup gotowej spółki. Skąd jednak tak ogromne zainteresowanie usługami z zakresu sprzedaży gotowych podmiotów gospodarczych? Coraz więcej osób pragnie niezależności. Ponadto ludzie chętniej podejmują także ryzyko, dlatego też coraz częściej decydują się na własny biznes. Daje im to możliwość samorealizacji oraz podniesienia standardu własnego życia. Założenie […]

Więcej »

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. cd.

Wraz z rozwojem działalności gospodarczej przedsiębiorca staje się zobowiązany do przekształcenia firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powody są różne, ale zazwyczaj chodzi tutaj o kwestie związane z pozyskaniem inwestora. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można przeprowadzić na trzy sposoby. Po pierwsze poprzez wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części aportem do spółki. Kolejnym sposobem jest […]

Więcej »

Co może stanowić sumę komandytową?

Komandytariuszem spółki komandytowej może zostać osoba, która wniosła wkład do spółki – kwotę komandytową. Dzięki wniesieniu do spółki wkładu (w dowolnej wysokości, jednak nie symboliczną) wspólnik ma udział w zyskach spółki, jednak nie może jej reprezentować i prowadzić jej spraw, gdy nie otrzyma specjalnego pełnomocnictwa – prokury. Wkład wnoszony do spółki może mieć postać: własności […]

Więcej »

WADY I ZALETY SPÓŁKI Z O.O.

Z racji tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najbardziej popularnych spółek w Polsce, czyli najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców, warto przedstawić wady i zalety tej spółki. Jest to spółka handlowa podlegająca przepisom Kodeksu spółek handlowych. Może zostać założona przez jedną lub więcej osób. Do założenia tej spółki potrzeba 5 000 zł. Spółka ta posiada […]

Więcej »

Przekształcenie spółek

Przekształceniu w inną formę prawną mogą zostać poddane wszystkie spółki oraz  przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że można przekształcić: -> spółkę kapitałową w spółkę osobową lub inną kapitałową,  -> spółkę osobową w spółkę kapitałową lub inną osobową,  -> spółkę cywilną w spółkę kapitałową lub osobową,  -> jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.  Wyjątek stanowi tylko spółka, która […]

Więcej »

Nisza rynkowa

Dana firma prowadzi swoją działalność na jakimś rynku, który jest precyzyjnie określony pod względem geograficznym, rozmiaru czy specyfiki. Na niektórych z tych rynków jest już dużo funkcjonujących firm, natomiast na niektórych brakuje przedsiębiorstw. Rynek na którym jest większe zapotrzebowanie, niż podaż usług i towarów określa się niszą rynkową. Czym dokładniej jest nisza rynkowa?  Otóż nisza rynkowa […]

Więcej »