Siedziba spółki z o.o.

Konieczne dla rejestracji spółki jest określenie jej siedziby. Jest to istotny element, który zawrzeć muszą wspólnicy w umowie spółki. Co oznacza termin „siedziba spółki”? Kodeks Cywilny podaje, że siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający, chyba że inaczej ustalone zostanie w statucie lub co innego wynika z ustawy. Pamiętajmy, że […]

Więcej »