Spółka zależna a spółka dominująca

Spółka dominująca jest to spółka handlowa, która wywiera znaczny wpływ na spółkę kapitałową, czyli w takim wypadku spółkę zależną.  W takiej sytuacji należy zgłosić tę dominację spółce kapitałowej w przeciągu dwóch tygodni od powstania stosunku. W wypadku, gdy spółka dominująca tego nie zrobi, zostanie ona zawieszona, co wiąże się z brakiem głosu w akcjach, albo […]

Więcej »

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Chęć przeniesienia na spółkę swoich klientów, wszystkich koncesji, uprawnień i obowiązków jest motorem dla prowadzących JDG do szukania rozwiązań prawnych umożliwiających przekształcenie firmy.   Potencjalnymi korzyściami z przekształcenia są: – zmiana zasad odpowiedzialności- odpowiedzialność przedsiębiorcy całym […]

Więcej »

Zmiany w rejestracji spółek S24

Nie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również spółki osobowe, takie jak spółka komandytowa i jawna, mogą zostać zarejestrowane z wykorzystaniem wzorca umowy, czyli w tzw. trybie S24. Jakie zmiany dotyczące elektronicznej rejestracji spółek weszły ostatnio w życie?  Aby ułatwić przedsiębiorcom zakładanie spółek, od 1 kwietnia 2016 roku zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, możliwe […]

Więcej »

Nabycie i objęcie udziałów w spółce z o.o.

Terminy „nabycie udziałów” i „objęcie udziałów” pojawiają się podczas procedury zmiany udziałowca lub przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Niestety Kodeks spółek handlowych nie definiuje tych pojęć, co prowadzi do wielu nieporozumień, gdyż pojęcia te są stosowane wymiennie.   Objęcie udziału w spółce z o.o. związane jest z powstawaniem spółki, a dokładniej sytuacją kiedy wspólnicy wnoszą początkowy […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Komisja rewizyjna

Komisja rewizyjna to organ kontrolny w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie jest to organ obowiązkowy, chyba, że umowa spółki wymaga jej powołania oraz w sytuacji, gdy kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 000 zł, a wspólników jest więcej niż 25.  Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być członkowie zarządu spółki, kierownicy oddziału lub zakładu, główni księgowi oraz […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Rada nadzorcza

Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawiana jest gdy wspólników w spółce jest więcej niż 25 oraz kapitał zakładowy wynosi więcej niż 500 tys. złotych. Gdy spółka nie spełnia tych wymagań Rada nadzorcza nie musi, ale może być powołana. Członkiem Rady nadzorczej nie może zostać członek zarządu, likwidator i pracownik spółki. Rada nadzorcza jest […]

Więcej »

Organy w spółce z o.o. – Zarząd

Zarząd jest obowiązkowym organem wykonawczym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, który reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Działanie zarządu regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych, jak również postanowienia zawarte w umowie spółki z o.o.. Zarząd spółki z o.o. może składać się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą wspólników. Aby zostać członkiem nie trzeba być wspólnikiem […]

Więcej »

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza jej ostateczne rozwiązanie. Podczas prowadzenia procedury likwidacji spółka z o.o. obowiązkowo działa pod firmą (nazwą) z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.  Jakie są przyczyny likwidacji spółek z o.o.?  Kodeks spółek handlowych wskazuje, że rozwiązanie spółki mogą spowodować:  – przyczyny przewidziane w umowie spółki, – uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu siedziby spółki za […]

Więcej »

Spółka z o.o. – dlaczego najczęściej wybierana?

Bez wątpienia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najpopularniejszy typ spółki w Polsce. Spółka ta może być zakładana przez różne podmioty gospodarcze. Jej funkcjonowanie uregulowane jest przepisami Kodeksu spółek handlowych. Przedsiębiorcy decydujący się na założenie spółki z o.o. przez podjęciem decyzji wyliczają wady i zalety tego rozwiązania. Wśród zalet śmiało można wymienić: – ograniczoną odpowiedzialność wspólników […]

Więcej »