Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Chęć przeniesienia na spółkę swoich klientów, wszystkich koncesji, uprawnień i obowiązków jest motorem dla prowadzących JDG do szukania rozwiązań prawnych umożliwiających przekształcenie firmy.   Potencjalnymi korzyściami z przekształcenia są: – zmiana zasad odpowiedzialności- odpowiedzialność przedsiębiorcy całym […]

Więcej »

Udziały w spółce z o.o.

Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wspólnika. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i […]

Więcej »

Rejestracja spółek handlowych

Spółki handlowe to jedna z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. W skład jednostek gospodarczych osobowych wchodzą spółki komandytowe, komandytowo akcyjne, partnerskie oraz jawne. Firmy kapitałowe dzielą się na podmioty gospodarcze z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Rejestracja spółki handlowej to skomplikowany proces. Pierwszym krokiem […]

Więcej »

Czy wspólnicy w spółce z o.o. zawsze posiadają udziały o równej wartości?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały, które mogą być zarówno równej, jak i różnej wartości. W przypadku, gdy umowa spółki stanowi, iż wspólnik może mieć więcej niż jeden udział wówczas wszystkie udziały powinny być równe i niepodzielne. Jeżeli udziały mają nierówną wartość wówczas każdy wspólnik może posiadać wyłącznie jeden udział. […]

Więcej »

Zakaz konkurencji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością!

Bardzo często zadawane jest nam pytanie o to czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może poprowadzić działalność konkurencyjną bądź nabyć udziały w innej spółce działającej w tej samej branży. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązuje zakaz konkurencji. Oznacza to, że członkowi zarządu zakazuje się prowadzenia działań konkurencyjnych na własny rachunek, uczestniczenia w spółce konkurencyjnej, uczestnictwa […]

Więcej »

Zakazane kody PKD – spółka z o.o.

Zakładając działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak jak w przypadku rejestracji innych form działalności obowiązkowy jest wybór sekcji PKD. Sekcje te muszą pasować do profilu prowadzonej działalności. W przypadku spółki z o.o. istnieje lista działalności, które nie mogą być prowadzone w tej formie prawnej. Lista zakazanych kodów PKD: PKD 64.11.Z – Działalność […]

Więcej »

Przekształcenie spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę z o.o. – wady i zalety

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej. W związku z tym stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka lecz jej wspólnicy. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zdarza się, że wraz z rozwojem spółki cywilnej osób fizycznych wspólnicy decydują się na jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego spółka z o.o.? To […]

Więcej »

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. należy do spółek kapitałowych, posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Jednym z nich jest zgromadzenie wspólników. Organ ten odpowiedzialny jest za najważniejsze sprawy spółki. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania działalności w tej […]

Więcej »

Spółka z o.o. komandytowa

Często przedsiębiorcy decydują się na wybór formy prawnej, która składa się z dwóch spółek – spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Dlaczego? Założenie firmy w tej formie pozwala na optymalizację kosztów już na samym początku wejścia na rynek. Połączenie spółki z o.o. oraz komandytowej polega na tym, że działalność w głównej mierze prowadzona jest w […]

Więcej »

Bezskuteczność egzekucji, a odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością między innymi ze względu na fakt, iż wszelkie należności z tytułu jej zadłużeń regulowane są z majątku spółki. Należy mieć na uwadze, że mienie wspólników w przypadku zadłużenia spółki nie pozostaje w pełni bezpieczne. Członkowie zarządu ponoszą bowiem odpowiedzialność za działania podejmowane w imieniu spółki, a przede […]

Więcej »