Kto może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

spółka komandytowa

Komplementariusz jest jednym z typów wspólników, występujących w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tego wspólnika jest branie całkowitej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. W spółka komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszem może zostać nie tylko osoba fizyczna. Prawo dopuszcza obejmowanie tego stanowiska przez osoby fizyczne (mające co najmniej zdolność do czynności prawnych) […]

Więcej »

Powstanie spółki z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa to jeden z najlepszych sposobów, by uniknąć podwójnego opodatkowania w spółkach. Dodatkowo powstanie spółki z o.o. komandytowej całkowicie ogranicza odpowiedzialność majątkową wspólników. Jak powstaje spółka z o.o. komandytowa? Spółka z o.o. komandytowa nie jest typową formą spółki. Jest to połączenie dwóch innych form – spółki z o.o. i spółki komandytowej. Dlatego, […]

Więcej »

Spółka z o.o. komandytowa

Często przedsiębiorcy decydują się na wybór formy prawnej, która składa się z dwóch spółek – spółki z o.o. oraz spółki komandytowej. Dlaczego? Założenie firmy w tej formie pozwala na optymalizację kosztów już na samym początku wejścia na rynek. Połączenie spółki z o.o. oraz komandytowej polega na tym, że działalność w głównej mierze prowadzona jest w […]

Więcej »

Kilka form spółek o których mało się wie

Większość osób zna tylko te formy spółek, które są najbardziej popularne. Są to spółki handlowe (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa) oraz spółki cywilne. Poza tymi formami można się spotkać z wieloma innymi formami spółek, których klasyfikacja wynika nie koniecznie z podziału prawnego. Do tych spółek można zaliczyć: Spółkę publiczną – czyli spółkę […]

Więcej »

Rejestracja spółki offshore

Rozpoczynając działalność w granicach kraju zaliczanego do tzw. „rajów podatkowych”, należy stworzyć formułę organizacyjną podmiotu zgodnie z dostępnymi na tym terytorium formami prawnymi. Często wykorzystywaną formą jest lokalna odmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Zakładane są również spółki komandytowe z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy. Rejestrując spółkę offshore miejmy na uwadze, że […]

Więcej »

Formy prawne przedsiębiorstw – spółka z o.o. komandytowa

Spółka z o.o. spółka komandytowa to nie jest osobny typ spółki, ale spółka komandytowa, w której co najmniej jednym wspólnikiem odpowiedzialnym całym swoim majątkiem, nieograniczenie, za zobowiązania spółki jest komplementariusz, którym jest utworzona wcześniej spółka z o.o., a co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym w sposób ograniczony (komandytariuszem) jest osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o.  Spółka z o.o. spółka komandytowa to spółka […]

Więcej »