Podział zysku w spółce z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać informacje dotyczącą obejmowanych przez danego wspólnika wkładów. Dokładnie powinna określać ilość udziałów przypadających na konkretnego wspólnika. Czy ilość posiadanych udziałów ma wpływ na podział zysku? Wspólnicy spółki z o.o. obejmując udziały w spółce nabywają prawo do udziału w zyskach spółki wynikających z przygotowanego rocznego sprawozdania finansowego podmiotu. Podział […]

Więcej »