Kapitał zapasowy w spółce z o.o.

Większość spółek zobowiązana jest do utworzenia kapitału zapasowego, którego celem jest ochrona spółki w przypadku pojawienia się strat. Na ten kapitał przekazuje się około 8% zysku za dany rok obrotowy. Suma zbierana jest do momentu, aż nie osiągnie ona co najmniej ⅓ wartości kapitału zakładowego. W przypadku spółki z o.o. kapitał zapasowy jest dodatkową ochroną […]

Więcej »