Reprezentacja spółki z organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Od momentu zawarcia umowy spółki, (ewentualnie sporządzenia aktu założycielskiego w spółce jednoosobowej), do momentu wpisu do KRS mamy do czynienia z tzw. spółką w organizacji. Ta spółka reprezentowana jest przez zarząd lub pełnomocnika powoływanego jednomyślną uchwałą wspólników. W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji […]

Więcej »