Kto może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

spółka komandytowa

Komplementariusz jest jednym z typów wspólników, występujących w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tego wspólnika jest branie całkowitej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. W spółka komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszem może zostać nie tylko osoba fizyczna. Prawo dopuszcza obejmowanie tego stanowiska przez osoby fizyczne (mające co najmniej zdolność do czynności prawnych) […]

Więcej »

Co może stanowić sumę komandytową?

Komandytariuszem spółki komandytowej może zostać osoba, która wniosła wkład do spółki – kwotę komandytową. Dzięki wniesieniu do spółki wkładu (w dowolnej wysokości, jednak nie symboliczną) wspólnik ma udział w zyskach spółki, jednak nie może jej reprezentować i prowadzić jej spraw, gdy nie otrzyma specjalnego pełnomocnictwa – prokury. Wkład wnoszony do spółki może mieć postać: własności […]

Więcej »

Zmiany w rejestracji spółek S24

Nie tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale również spółki osobowe, takie jak spółka komandytowa i jawna, mogą zostać zarejestrowane z wykorzystaniem wzorca umowy, czyli w tzw. trybie S24. Jakie zmiany dotyczące elektronicznej rejestracji spółek weszły ostatnio w życie?  Aby ułatwić przedsiębiorcom zakładanie spółek, od 1 kwietnia 2016 roku zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, możliwe […]

Więcej »

Odpowiedzialność komandytariusza

Komplemandytariusz w spółkach komandytowych jest wspólnikiem, który nie odpowiada w pełni za zobowiązania finansowe spółki. Jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości kwoty komandytowej czyli sumy wnoszonej przez niego podczas powstawania spółki. Kodeks spółek handlowych nie określa dokładnie minimalnej ani maksymalnej kwoty komandytowej, lecz nie może ona być symboliczna.    Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności za […]

Więcej »

Spółka z o.o. komandytowa – mniejsze podatki, mniejsza odpowiedzialność

Zakładając spółkę komandytową nie zyskuje się całkowitego ograniczenia odpowiedzialności, gdyż zawsze co najmniej jeden z wspólników odpowiada za zobowiązania spółki. Jednak zaletą spółki komandytowej jest brak występowania zjawiska podwójnego opodatkowania. Spółka z o.o. to forma, którą wybiera się głównie z powodu ograniczenia odpowiedzialności materialnej wspólników. Wszyscy z nich odpowiadają za spółkę tylko i wyłącznie do […]

Więcej »

Formy prawne przedsiębiorstw – spółka z o.o. komandytowa

Spółka z o.o. spółka komandytowa to nie jest osobny typ spółki, ale spółka komandytowa, w której co najmniej jednym wspólnikiem odpowiedzialnym całym swoim majątkiem, nieograniczenie, za zobowiązania spółki jest komplementariusz, którym jest utworzona wcześniej spółka z o.o., a co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym w sposób ograniczony (komandytariuszem) jest osoba będąca wspólnikiem spółki z o.o.  Spółka z o.o. spółka komandytowa to spółka […]

Więcej »

Formy prawne przedsiębiorstw – spółka komandytowa

Oprócz wcześniej wspomnianej spółki z o.o. istnieją inne formy prawne spółek, których założenie może być korzystne dla przedsiębiorcy. Dziś omówiona zostanie spółka komandytowa.  Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada w nieograniczony sposób komplementariusz, natomiast odpowiedzialność drugiego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona – ogranicza ją […]

Więcej »