Spółka europejska

Unia Europejska dąży do tego, by ujednolicić przepisy w krajach członkowskich. Dążenia te są również prowadzone w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doskonałym tego przykładem jest spółka europejska. Spółka europejska jest jedną z paneuropejskich form prawnych przedsiębiorstw, regulowanych przez rozporządzenia i Dyrektywę europejską. Spółka taka może powstać tylko z kilku przyczyn: Transgranicznej fuzji spółek akcyjnych, mających siedzibę […]

Więcej »