Czy spółka cywilna może zawierać umowy?

Spółka cywilna działa według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Co jednak najważniejsze mimo, iż wspólnicy zawiązują ten podmiot w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie dysponuje on osobowością prawną. Mimo jej braku spółka cywilna dysponuje: -numerem NIP, -numerem REGON, -zdolnością do fakturowania. Brak osobowości prawnej sprawia, że nie można zawrzeć z nią umowy. Chcąc nawiązać z […]

Więcej »

Kilka form spółek o których mało się wie

Większość osób zna tylko te formy spółek, które są najbardziej popularne. Są to spółki handlowe (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa) oraz spółki cywilne. Poza tymi formami można się spotkać z wieloma innymi formami spółek, których klasyfikacja wynika nie koniecznie z podziału prawnego. Do tych spółek można zaliczyć: Spółkę publiczną – czyli spółkę […]

Więcej »

Formy prawne przedsiębiorstw – spółka cywilna

Spółka cywilna w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej, nie jest także zaliczana do spółek osobowych. Jest formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwu lub więcej osób w celu osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.  Nie jest samodzielnym podmiotem prawa w odróżnieniu do wspólników spółki cywilnej. Każdy wspólnik musi wnieść wkład, tj. własność rzeczy lub innych praw, […]

Więcej »