Przekształcenie spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę z o.o. – wady i zalety

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej. W związku z tym stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka lecz jej wspólnicy. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zdarza się, że wraz z rozwojem spółki cywilnej osób fizycznych wspólnicy decydują się na jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego spółka z o.o.? To […]

Więcej »