Zakazane kody PKD – spółka z o.o.

Zakładając działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak jak w przypadku rejestracji innych form działalności obowiązkowy jest wybór sekcji PKD. Sekcje te muszą pasować do profilu prowadzonej działalności. W przypadku spółki z o.o. istnieje lista działalności, które nie mogą być prowadzone w tej formie prawnej. Lista zakazanych kodów PKD: PKD 64.11.Z – Działalność […]

Więcej »

Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty, uporządkowany hierarchicznie podział zbioru rodzajów działalności gospodarczych. Dokonując rejestracji własnej działalności każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru numerów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. PKD podzielona jest na 21 sekcji: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B – górnictwo i wydobywanie, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, […]

Więcej »