Przyczyny rozwiązania spółki z o.o.

W kodeksie spółek handlowych można odnaleźć liczne sytuacje, które w konsekwencji doprowadzają do rozwiązania spółki. Co do zasady rozwiązanie spółki następuje na mocy orzeczenia sądu rejestrowego, gdy: -nie została zawarta umowa spółki, -cel spółki określony w statucie nie jest zgodny z przepisami prawa, -umowa spółki bądź jej statut nie posiada wpisów na temat formy spółki, […]

Więcej »