Jak złożyć rezygnację z funkcji Członka Zarządu?

Kwestia poprawnego złożenia deklaracji rezygnacji z funkcji w Zarządzie jest nader istotna . Niestety brak określonego stanowiska w tej sprawie znacznie utrudnił funkcjonowanie spółkom i członkom zarządu. Dotychczas wniosek ten składany był na ręce: -członka zarządu lub prokurenta, -rady nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zgromadzenia, -organu uprawnionego do powoływania członków zarządu. Wychodząc naprzeciw potrzebom […]

Więcej »