Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa zarządu?

Prezes zarządu to jeden z członków, który wchodzi w skład zarządu, czyli organu reprezentacji przedsiębiorstwa. Jego funkcja oraz powierzone mu czynności i obowiązki, odpowiedzialność za zobowiązania oraz prawa będą wyglądały tak samo, jak w przypadku zwykłego członka. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma obowiązku powoływać na prezesa jedną z osób struktury wewnętrznej. Według Kodeksu Spółek […]

Więcej »

Reprezentacja spółki z organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Od momentu zawarcia umowy spółki, (ewentualnie sporządzenia aktu założycielskiego w spółce jednoosobowej), do momentu wpisu do KRS mamy do czynienia z tzw. spółką w organizacji. Ta spółka reprezentowana jest przez zarząd lub pełnomocnika powoływanego jednomyślną uchwałą wspólników. W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji […]

Więcej »