Jak założyć spółkę z o.o.?

Zakładając firmę stajemy przy wyborem odpowiedniej formy prawnej. Często przedsiębiorcy wybierają spółki kapitałowe, których przewagą nad spółkami osobowymi jest mniejsze ryzyko poniesione przez przyszłego właściciela przedsiębiorstwa. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Jak więc założyć spółkę z o.o.?  Założenie spółki można przestawić w kilku krokach: 1). Sporządzenie umowy […]

Więcej »

Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał spółki jest wkładem właścicieli wniesionym podczas rejestracji spółki. Inaczej jest on nazywany kapitałem założycielskim. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy. Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego. Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki: – 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 […]

Więcej »

Jak założyć spółkę z o.o. on-line?

Popularność spółki z o.o. wynika ze stosunkowo niskich kosztów ponoszonych przy jej zakładaniu oraz łatwości rejestracji. Jeszcze kilka lat temu możliwa była jedynie tradycyjna metoda rejestracji spółki, teraz możemy zdecydować między standardową i elektroniczną rejestracją.   Rejestracja spółki z o.o. on-line nie wymaga umowy spółki w formie aktu notarialnego, wystarczy wykorzystać udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości […]

Więcej »

Kupić czy zarejestrować spółkę?

Jeśli już zdecydujemy się na spółkę z o.o. Pojawia się pytanie – jak najszybciej ją otworzyć? Czy zarejestrować spółkę (do wyboru dwa warianty: samodzielna rejestracja lub pomoc doradcy) czy może postawić na zakup gotowej spółki? Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy do łatwych zadań. Proces zakładania spółki wymaga bowiem poświęcenia czasu i odpowiedniego zaangażowania. […]

Więcej »

Dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o.

Do założenia spółki z o.o. należy skompletować dosyć liczną dokumentację. Nie może w niej zabraknąć wniosków rejestracyjnych oraz odpisu umowy. Również w niej powinny znaleźć się załączniki, w których znajdą się oświadczenia o: o powołaniu członków organów spółki, o pokryciu kapitału zakładowego. Dodatkowo do tych dokumentów należy dołączyć: listę wspólników, listę z danymi członków zarządu, […]

Więcej »

Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o. związana jest z wieloma formalnościami, do których wykonania zobowiązany jest przyszły przedsiębiorca. Pierwszy etap zakładania spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy spółki, która zawierać będzie: – firmę i siedzibę spółki, – przedmiot działalności spółki, – wysokość kapitału zakładowego, – ilość udziałów wspólników i ich wartość nominalna, – czas trwania spółki z […]

Więcej »