Jak założyć spółkę z o.o.?

Zakładając firmę stajemy przy wyborem odpowiedniej formy prawnej. Często przedsiębiorcy wybierają spółki kapitałowe, których przewagą nad spółkami osobowymi jest mniejsze ryzyko poniesione przez przyszłego właściciela przedsiębiorstwa. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania firmy. Jak więc założyć spółkę z o.o.?  Założenie spółki można przestawić w kilku krokach: 1). Sporządzenie umowy […]

Więcej »

Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał spółki jest wkładem właścicieli wniesionym podczas rejestracji spółki. Inaczej jest on nazywany kapitałem założycielskim. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie funkcjonowania firmy. Kapitał zakładowy spółki stanowi element kapitału własnego. Kodeks Spółek Handlowych określa wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki: – 5 000 zł – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominału nie niższa niż 50 […]

Więcej »

Rejestracja spółek handlowych

Spółki handlowe to jedna z najpowszechniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. W skład jednostek gospodarczych osobowych wchodzą spółki komandytowe, komandytowo akcyjne, partnerskie oraz jawne. Firmy kapitałowe dzielą się na podmioty gospodarcze z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Rejestracja spółki handlowej to skomplikowany proces. Pierwszym krokiem […]

Więcej »

Spółka europejska

Unia Europejska dąży do tego, by ujednolicić przepisy w krajach członkowskich. Dążenia te są również prowadzone w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Doskonałym tego przykładem jest spółka europejska. Spółka europejska jest jedną z paneuropejskich form prawnych przedsiębiorstw, regulowanych przez rozporządzenia i Dyrektywę europejską. Spółka taka może powstać tylko z kilku przyczyn: Transgranicznej fuzji spółek akcyjnych, mających siedzibę […]

Więcej »