Akcje założycielskie

Akcje założycielskie są szczególnym rodzajem akcji uprzywilejowanych. Akcje te mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, tj. jeśli założyciele posiadają 50% udziałów w spółce, a zapadła decyzja o emisji 1000 nowych udziałów, to albo 500 z nich przypadnie […]

Więcej »