Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Istnieje wiele powodów, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą decydują się na przekształcenie firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Chęć przeniesienia na spółkę swoich klientów, wszystkich koncesji, uprawnień i obowiązków jest motorem dla prowadzących JDG do szukania rozwiązań prawnych umożliwiających przekształcenie firmy.   Potencjalnymi korzyściami z przekształcenia są: – zmiana zasad odpowiedzialności- odpowiedzialność przedsiębiorcy całym […]

Więcej »

Przekształcenie spółki cywilnej osób fizycznych w spółkę z o.o. – wady i zalety

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej. W związku z tym stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka lecz jej wspólnicy. Odpowiadają oni całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Zdarza się, że wraz z rozwojem spółki cywilnej osób fizycznych wspólnicy decydują się na jej przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego spółka z o.o.? To […]

Więcej »

Przekształcenie spółek

Przekształceniu w inną formę prawną mogą zostać poddane wszystkie spółki oraz  przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że można przekształcić: -> spółkę kapitałową w spółkę osobową lub inną kapitałową,  -> spółkę osobową w spółkę kapitałową lub inną osobową,  -> spółkę cywilną w spółkę kapitałową lub osobową,  -> jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.  Wyjątek stanowi tylko spółka, która […]

Więcej »