Czy spółka cywilna rzeczywiście jest „spółką”?

Podczas wyboru formy prawnej działalności gospodarczej najprostszą formę stanowi spółka cywilna. Zaletą tego rodzaju przedsiębiorstwa jest niski koszt założenia i możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. W rozumieniu przepisów prawa handlowego podmiot cywilny nie jest spółką. W stosunku do kontrahentów i klientów przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej. Stanowi wspólne przedsięwzięcie grupy podmiotów, które złożone może być z […]

Więcej »

Zawieszenie przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia działalności. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy na formularzu wniosku o wpis do CEIDG-1. Istnieją dwa sposoby na złożenie wniosku: 1. za pośrednictwem Internetu na stronie CEIDG; 2. w urzędzie gminy; Właściciele firm mają prawo do zawieszenia działalności na okres od 30 dni do […]

Więcej »