Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonywane jest na okres od 1 do 24 miesięcy. Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników w ramach stosunku pracy.   Z jakich czynności zwolniony jest przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.?  – prowadzenia ksiąg rachunkowych, – opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, – składania deklaracji podatkowych, – sporządzanie […]

Więcej »