Zawieszenie przedsiębiorstwa

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia działalności. Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy na formularzu wniosku o wpis do CEIDG-1. Istnieją dwa sposoby na złożenie wniosku: 1. za pośrednictwem Internetu na stronie CEIDG; 2. w urzędzie gminy; Właściciele firm mają prawo do zawieszenia działalności na okres od 30 dni do […]

Więcej »