Struktury rynkowe – konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna jest teoretyczną formą rynku, posiadającą cechy monopolu oraz konkurencji. Charakterystyczne dla konkurencji monopolistycznej jest duża liczba producentów wytwarzających produkty tego samego typu, (np. odzież, obuwie, biżuterię), ale mające swoje indywidualne cechy (produkty zróżnicowane i bliskie im substytuty), które przyczyniają się do odrębnego ustalania cen swoich wyrobów. Ceny te nie mogą jednak daleko odbiegać […]

Więcej »

Struktury rynkowe – konkurencja doskonała

Konkurencja doskonała to taki model rynku, na którym żadna ze stron – nabywcza i sprzedażowa – nie ma wpływu na cenę, popyt i podaż. W tej strukturze siły rynkowe działają zupełnie efektywnie.   Konkurencję doskonałą charakteryzuje, oprócz braku wpływu pojedynczych sprzedawców i nabywców na kształtowanie się cen rynkowych, także łatwość wejścia i wycofania się producentów z […]

Więcej »