Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności to umownie przyjęty, uporządkowany hierarchicznie podział zbioru rodzajów działalności gospodarczych. Dokonując rejestracji własnej działalności każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru numerów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności. PKD podzielona jest na 21 sekcji: sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, sekcja B – górnictwo i wydobywanie, sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, […]

Więcej »