Kto może zostać komplementariuszem w spółce komandytowej?

spółka komandytowa

Komplementariusz jest jednym z typów wspólników, występujących w spółce komandytowej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej. Cechą charakterystyczną tego wspólnika jest branie całkowitej odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. W spółka komandytowych i komandytowo-akcyjnych komplementariuszem może zostać nie tylko osoba fizyczna. Prawo dopuszcza obejmowanie tego stanowiska przez osoby fizyczne (mające co najmniej zdolność do czynności prawnych) […]

Więcej »

Osobowość prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną – nie to ulega wątpliwości. Jeśli jednak zapytamy, na czym ta osobowość polega, niektórzy mogą mieć problem z jednoznaczną odpowiedzią. Osobowością prawną nazywa się możliwość podmiotu do podejmowania czynności prawnych i posiadania praw i obowiązków. Osobowość prawna jest nierozerwalnie związana z pojęciem osoby prawnej – jedno bez drugiego […]

Więcej »