Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka z o.o. należy do spółek kapitałowych, posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy. Jednym z nich jest zgromadzenie wspólników. Organ ten odpowiedzialny jest za najważniejsze sprawy spółki. Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania działalności w tej […]

Więcej »

Dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o.

Do założenia spółki z o.o. należy skompletować dosyć liczną dokumentację. Nie może w niej zabraknąć wniosków rejestracyjnych oraz odpisu umowy. Również w niej powinny znaleźć się załączniki, w których znajdą się oświadczenia o: o powołaniu członków organów spółki, o pokryciu kapitału zakładowego. Dodatkowo do tych dokumentów należy dołączyć: listę wspólników, listę z danymi członków zarządu, […]

Więcej »