Bezskuteczność egzekucji, a odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cieszy się ogromną popularnością między innymi ze względu na fakt, iż wszelkie należności z tytułu jej zadłużeń regulowane są z majątku spółki. Należy mieć na uwadze, że mienie wspólników w przypadku zadłużenia spółki nie pozostaje w pełni bezpieczne. Członkowie zarządu ponoszą bowiem odpowiedzialność za działania podejmowane w imieniu spółki, a przede […]

Więcej »