Odpowiedzialność komandytariusza

Komplemandytariusz w spółkach komandytowych jest wspólnikiem, który nie odpowiada w pełni za zobowiązania finansowe spółki. Jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości kwoty komandytowej czyli sumy wnoszonej przez niego podczas powstawania spółki. Kodeks spółek handlowych nie określa dokładnie minimalnej ani maksymalnej kwoty komandytowej, lecz nie może ona być symboliczna.    Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności za […]

Więcej »