Obowiązki wspólników w spółce z o.o.

Obowiązki wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą wynikać z kodeksu spółek handlowych oraz z umowy spółki. Wspólnicy w spółce z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym, dlatego też taka forma prowadzenia działalności jest bardzo popularna wśród przedsiębiorców. Obowiązki wspólników w spółce z o.o.: I. Obowiązek wniesienia wkładu. Chcąc zgłosić spółkę do […]

Więcej »