Sprawozdawczość spółek z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak inne formy prawne firm, ma obowiązki sprawozdawcze. Dokonuje ich po zakończeniu każdego roku obrotowego swojego funkcjonowania na rynku.  Jak wygląda sprawozdawczość spółek z o.o.?  1. Spółki sporządzają sprawozdania finansowe (w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego). 2. Spółki sporządzają sprawozdania z działalności jednostki. 3. Niektóre ze spółek poddają sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego […]

Więcej »